2%-dane

 

 

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

 

Vitajte na stránkach Súkromného športového gymnázia v Košiciach, je meniny má

Matematika - 5. ročník

10.09.2018  Úvodné pokyny, opakovanie

11.09.2018  Výroky,kvantifikované výroky, pravdivostná hodnota

12.09.2018 Negácia jednoduchých výrokov

13.09.2018  Riešenie príkladov

17.09.2018 Zložené výroky a ich pravdivostná hodnota

18.09.2018 Negácia zložených výrokov - de Morganove pravidlá

19.09.2018 Výrokové formuly, tautológie a kontradikcie

20.09.2018 Riešenie príkladov

24.09.2018 Riešenie príkladov

25.09.2018 Obrátená, obmenená  veta 

26.09.2018 Previerka -výroky

27.09.2018 Množiny - základné pojmy

01.10.2018 Operácie s množinami

02.10.2018 Operácie s 2 množinami, riešenie príkladov, nosiť farbičky res. farebné perá

03.10.2018 Operácie s 2 a 3  množinami. Riešenie príkladov, nosiť farbičky res. farebné perá

04.10.2018 Operácie s množinami

08.10.2018 Slovné úlohy riešené cez Vennove diagramy

09.10.2018 Intervaly, operácie s intervalmi

10.10.2018 Operácie s intervalmi, d.ú. podľa zadania

11.10.2018 Operácie s intervalmi, d.ú. podľa zadania 7 rôznych úloh - opakovanie

15.10.2018 Písomné preverenie vedmostí , úvod do teórie čísel

16.10.2018 Opakovanie - Číselné množiny, prvočísla, zložené čísla, párne, nepárne, rozklad čísla na prvočísla, pravidlá deliteĺnosti čísla

17.10.2018 Najmenší spoločný násobok čísel, najväčší spoločný delitel čísel, určovanie všetkých deliteľov čísla

18.10.2018 Číselné sústavy, zápisy čísel, vedecký zápis čísla,  výpočty s vedeckými číslami

22.10.2018 Porovnávanie vedeckých čísel

23.10.2018 Riešenie príkladov výpočty s vedeckými číslami a  porovnávanie vedeckých čísel

24.10.2018 Zaokrúhľovanie čísel, platné číslice

25.10.2018 Mocnina , odmocnina - opakovanie učiva zo ZŠ

26.10.2018 Operácie s mocninami s celočíselným exponentom - riešenie príkladov

26.10.2018 Operácie s mocninami s celočíselným exponentom - riešenie príkladov

05.11.2018 Úprava výrazov - mocniny s celočíselným exponentom - riešenie príkladov

06.11.2018 Úprava výrazov - mocniny s celočíselným exponentom - riešenie príkladov

07.11.2018 Úprava výrazov - mocniny s celočíselným exponentom - riešenie príkladov

08.11.2018 Športový deň

12.11.2018 Opakovanie na 1. písomnú previerku 

13.11.2018 1. písomná previerka z učiva od začiatku šk. roku

14.11.2018 Riešenie príkladov z previerky

15.11.2018 Opakovanie - teória čísel,zápis čísel, matematická veta a k nej obrátená, obmenená, negácia

19.11.2018 Dôkazy matematickej vety 

20.11.2018 Dôkazy matematickej vety

20.11.2018 Lineárne rovnice - teória, ekvivalentné úpravy, riešenie rovníc - opakovanie

21.11.2018 Lineárne rovnice  s 1 neznámou -  opakovanie

22.11.2018 Lineárne rovnice  s 1 neznámou

26.11 2018 Lineárne rovnice  s  neznámou v menovateli

27.11.2018 Lineárne rovnice  s  neznámou v menovateli

28.11.2018  Lineárne nerovnice s 1 neznámou

29.11.2018  Lineárne nerovnice s 1 neznámou

30.11.2018  Lineárne nerovnice s 1 neznámou (namiesto DEJ)

03.12.2018 Riešenie rovníc s odmocninami.

04.12.2018 Riešenie rovníc -  opakovanie

05.12.2018 Riešenie rovníc -  opakovanie

06.12.2018 Mikulášska hodina wink

10.12.2018 Previerka rovnice, nerovnice

11.12.2018 Rovnice s absolutnou hodnotou

12.12.2018 Riešenie rovníc s absolútnou hodnotou

13.12.2018 Riešenie rovníc s absolútnou hodnotou

17.12.2018 Riešenie rovníc s absolútnou hodnotou

18.12.2018 Riešenie rovníc s absolútnou hodnotou

19.12.2018 Riešenie rovníc s absolútnou hodnotou

20.12.2018 Previerka rovníce s absolútnou hodnotou

08.01.2019 

09.01.2019 

10.01.2019 

14.01.2019 

15.01.2019 

16.01.2019 2. písomná previerka z učiva od 15.11.2018 

17.01.2019

 

 

 

 

   Logika, dôvodenia, dôkazy 

 Zložené výroky- De Morganove pravidlá  DOWNLOAD

 Domáca úloha  DOWNLOAD

 

Algebraické výpočty - mnohočleny, jednoduché a zložitejšie výrazy a ich úpravy, lomené výrazy a výrazy s absolútnou hodnotou

 

 Mnohočleny - teória DOWNLOAD

 Domáca úloha  DOWNLOAD

 Domáca úloha DOWNLOAD

 Algebraické výrazy - teória DOWNLOAD

 Algebraické výrazy - odkaz na stránku (riešené úlohy)  ODKLIK

 Lomené výrazy DOWNLOAD

 

 

Množiny, intervaly a operácie s nimi

Funkcie

Planimetria

Stereometria

Kombinatorika

Písomné práce z matematiky

Opakovanie na 1. písomnú prácu z matematiky DOWNLOAD

 

 

 

 

 

Kontakt

SÚKROMNÉ
ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM
UŽHORODSKÁ 39, KOŠICE

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Všetky kontakty

Bleskové správy

IZK

rozvrh-hodin

zastupovanie

 

© 2011 Súkromné športové gymnázium, Užhorodská 39, Košice  |  všetky práva vyhradené  |  design by designIT, s. r. o.