2%-dane

 

 

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

 

Vitajte na stránkach Súkromného športového gymnázia v Košiciach, je meniny má

Matematika - 2. ročník

1. polrok 2018/2019 

10.09.2018 Úvodné pokyny -Opakovanie počtové úkony

11.09.2018 Opakovanie - počtové operácie s desatinnými číslami

12.09.2018 Opakovanie - počtové operácie s desatinnými číslami

13.09.2018 Opakovanie - geometria

17.09.2018 Opakovanie - logické úlohy (aktivita psychiologičky)

18.09.2018 Zlomky - zavedenie pojmu , riešenie príkladov pracovný zošit  "Pomocník"(PZ), d.ú. 3/6, 7

19.09.2018 Zlomky - vyznačenie zlomku ako časť celku - PZ , d.ú.4-5/14, 15

20.09.2018 Riešenie príkladov 

24.09.2018 Zhrnutie - čo vieme o zlomkoch

25.09.2018 Opakovanie najváčší spoločný deliteľ, najmenší spoločný násobok, d.ú. prac. zošit  str.7/úloha 1;2

26.09.2018 Rozširovanie zlomkov - pomocník  str.8-9 príklady 1-4, dú. doriešiť až po 6 príklad (vrátane)

27.09.2018 Rozširovanie zlomkov -  pomocník  str.8-9 príklady 7-8, zhrnutie dú. doriešiť nedoriešené príklady v zošite

01.10.2018 Krátenie zlomkov -  pomocník  str.11 príklady 9-12, dú. str.11/13,14

02.10.2018 Krátenie zlomkov -  opakovanie, pomocník  str.11 príklady 15, dú. str.11/16

03.10.2018 Krátka previerka - zlomky, krátenie a rozširovanie zlomkov

04.10.2018  Znázorňovaie zlomkov na číselnej osi - pomocník str. 12 /1,2

08.10.2018 Znázornenie zlomkov na čísel nej osi, doniesť zošit a pravítko

09.10.2018 Znázornenie zlomkov na čísel nej osi, práca v zošite , d.ú doriešiť príklady v pomocníkovi na str.13

10.10.2018 Opakovanie, aktivita psychlogičky

11.10.2018 Znázornenie zlomkov na čísel nej osi, práca v zošite, opakovanie

15.10.2018 Porovnávanie zlomkov s rovnakým menovateľom, pracovný zošit str. 14

15.10.2018 Porovnávanie zlomkov s rôznym menovateľom pracovný zošit str. 14 -15, d.ú. str15/5;6 (nosiť pravítko a farbičky)

16.10.2018 Porovnávanie zlomkov s rôznym menovateľom

17.10.2018 Porovnávanie zlomkov s využitím číselnej osi

18.10.2018 Opakovanie - Zhrnutie prebraného učiva

22.10.2018 Desaťminútovka, Ščítanie a odčítanie zlomkov s rovnakými menovateľmi d.ú. 14/2 sčítať zlomky v danom riadku

23.10.2018 Ščítanie a odčítanie zlomkov s rôznymi menovateľmi  str.19, d.ú. prac. zošit19/8

24.10.2018 Ščítanie a odčítanie zlomkov s rôznymi menovateľmi  str.20, d.ú. prac. zošit19/9

25.10.2018 Ščítanie a odčítanie zlomkov s rôznymi menovateľmi str.20/12; 13 d.ú. vypracovať všetky úlohy do konca strany 21

05.11.2018 Opakovanie: sčítanie a odčítanie zlomkov; Zápis zmiešaného čísla str.22, d.ú. str. 22/4;5

06.11.2018 Zápis zmiešaného čísla str.22, d.ú. str. 22/4;5 Zápis zlomku zo zmiešaného čísla  str. 23/6-9

07.11.2018 Logické úlohy so zlomkami (aktivita psychlogičky)

08.11.2018 Športový deň

12.11.2018 Zápis desatinného čísla na zlomky a opačne str.22/10 - 12

13.11.2018 Opakovanie na 1. písomnú previerku

14.11.2018 1. písomná previerka  z učiva od začiatku školského roku - ZLOMKY

15.11.2018 Riešenie príkladov z previerky

19.11.2018 Periodické čísla - pomocník str. 24 , d.ú str 27 /2 b,d

20.11.2018 Periodické čísla - riešenie príkladov pomocou kalkulačky, pomocník str. 24/3 -25/5; d.ú. 7;8;9;

21.11.2018 Násobenie zlomkov, krížové pravidlo delenia ; d.ú  28/12; 13

22.11.2012 Násobenie zlomkov

26.11.2018 Násobenie zlomkov- opakovanie, 5-minútovka na konci hodiny

27.11.2018 Delenie zlomkov - prac. zošit str. 29/19; 30/20 dokončit za d.ú. ; dú. str.30/22

28.11.2018 Delenie zlomkov - prac. zošit str. 30/21,23 dokončit za d.ú. ; dú. str.30/23

29.11.2018 Opakovanie - počtové operácie so zlomkami - žiaci dostali zadania príkladov, d.ú. doriešiť po11 príklad, vrátane

03.12.2018 Opakovanie - počtové operácie so zlomkami - žiaci dostali zadania príkladov, d.ú. doriešiť všetky príklady

 05.12.2018 Previerka - počtové operácie so zlomkami ( príklady podobného typu ako riešené na predchádzajúcich hodinách - ovládať počtové operácie so zlomkami, poradie počtových operácií

06.12.2018 Mikulášska hodina wink

10.12.2018 Opakovanie  - počtové operácie so zlomkami

11.12.2018 Zložený zlomok -riešenie príkladov do zošita

13.12.2018 Zložený zlomok - riešenie príkladov do zošita

14.12.2018 Zložený zlomok - riešenie príkladov do zošita

17.12.2018  Oboznámenie sa s percentami

18.12.2018 Pytagoriáda

19.12.2018 5  - minútovka - zložený zlomok,  Percentá

20.12.2018 Percentá 

08.01.2019 Percentá

09.01.2019 Percentá

10.01.2019 Percentá

14.01.2019 Percentá

15.01.2019 Opakovanie na 2.písomnú previerku

16.01.2019 2. písomná previerka z učiva od 19.11.2018 

17.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zbierky pre riešenie príkladov:          Celé čísla.:  DOWNOLAD

                                                         Prirodzené čísla   DOWNLOAD           

                                                         Zlomky  DOWNLOAD                                                          

  Počítanie so zápornými číslami DOWNLOAD

PRÍKLADY na precvičenie DOWNLOAD

                                                               

Úrok, jednoduché úrokovanie DOWNLOAD

Priamu a nepriamu úmernosť riešené trojčlenkou   DOWNLOAD

Príklady - Pomer DOWNLOAD

Trojčlenka v percentovom počte DOWNLOAD                    

Príklady Objem a povrch telies: zb. DOWNLOAD

na opakovanie percentá: http://www.zsmalinovpart.edu.sk/matika/testy/7_percenta.htm

                                http://supermatematika.wbl.sk/7.rocnik/percentaslovne.htm

Diagramy a percentá DOWNLOAD

Trojčlenka v percentovompočte DOWNLOAD

OBJEM A POVRCH KVÁDRA A KOCKY

POMER. PRIAMA A NEPRIAMA ÚMERNOSŤ

 Zavedenie DOWNLOAD

                                                 Príklady1 DOWNLOAD

 Príklady2 DOWNLOAD

          Využitie priamej a nepriemej úmernosti, trojčlenka DOWNLOAD

Kontakt

SÚKROMNÉ
ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM
UŽHORODSKÁ 39, KOŠICE

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Všetky kontakty

Bleskové správy

IZK

rozvrh-hodin

zastupovanie

 

© 2011 Súkromné športové gymnázium, Užhorodská 39, Košice  |  všetky práva vyhradené  |  design by designIT, s. r. o.